Hva er husfred.no?

 

Husfred.no er navnet på nettstedet til kampanjen vår «Snakk om Spill», som oppfordrer skoler og familier til å snakke om spill.

 

Dataspill og pengespill er en kilde til irritasjon og bekymring i mange hjem og på mange skoler. Mange bekymrer seg for at spillingen går ut over skolearbeid, fritidsaktiviteter og familierelasjoner.

 

Hvordan stopper vi et lite problem fra å bli større? Hvordan skape god dialog og spilleregler som skaper husfred? Husfred.no tilbyr gode praktiske verktøy (film, avtale, quiz…) for å finne løsninger som alle kan bli enige om. Den viser også vei til Hjelpelinjen for de som har større problemer med spill.

 

Kampanjen er et av flere tiltak i Handlingsplan mot spillproblemer 2013-2015. Planen er  regjeringens verktøy for å arbeide målrettet mot de negative sosiale konsekvensene som pengespill og dataspill kan ha.

 

Husfred.no er en del av informasjonsprogrammet rettet mot utsatte grupper, der skolen er en viktig arena for å nå barn og ungdom, foreldre og andre som kan forebygge eller tidlig avdekke problemer.

 

Kampanjen er et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Medietilsynet, begge underlagt Kulturdepartementet. Deltakere fra Siste Skrik Kommunikasjon har deltatt i utformingen av kampanjen og design og lay-out av denne kampanjenettsiden.

 

 

Ved spørsmål om kampanjen, kontakt oss på post@husfred.no eller via vår Facebook-side. Du kan også ringe sentralbordet enten i Medietilsynet (tlf.nr. 69 30 12 00) eller Lotteri- og stiftelsestilsynet 57 82 80 00 (mellom kl. 09:00 – kl. 14:30).

 

 

horis_logo_small2

 

lotteritilsynet_logo