Barn bruker i gjennomsnitt litt under 2 timer på spill hver dag

 

Laptop_stor gutt_hodetelefoner_web

 

Mange foreldre blir bekymret når barn bruker mye tid på spill og er redde for at deres barn bruker mer tid enn det som er «normalt».

I utgangspunktet er det familien selv som bestemmer hva som er akseptabelt for dem. Det kan likevel være greit å kjenne til trender knyttet til norske barn og unges tidsbruk på spill:

 

 

7 av 10 gutter og 4 av 10 jenter mellom 9 og 16 år spiller dataspill hver dag

 

En gjennomsnittlig norsk ungdom (9–16 år) bruker litt under 2 timer på dataspill på en vanlig dag. For gutter ligger snittet på rundt 2,5 timer, mens jenter bruker omtrent halvparten.

 

Til sammenligning bruker en gjennomsnittlig norsk ungdom over 1,5 time på sosiale medier og 2 timer på å se på film og TV på en vanlig hverdag. De bruker over 3 timer på å være med familien og nesten like mye tid på å treffe venner ansikt til ansikt, nesten 1 time på å lese bøker og blader og 1,5 timer på å lese lekser.

 

Mange av disse aktivitetene kan foregå samtidig. Mange unge spiller mens de er på besøk hos venner, snakker på sosiale medier, følger med på TV eller gjør noe sammen med familien.

 

2 av 10 barn og unge mener selv de bruker for mye tid på dataspill, mens 7 av 10 mener de bruker passe tid.

 

(Kilde: Barn og Medier 2014)

 

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvor mye tid synes dere det er greit å bruke på spill i løpet av en vanlig dag?
  • Er det greit å bruke mer tid på spilling i helger og på fridager?
  • Er det bedre å bruke tiden sin på for eksempel å se på TV, lese bøker eller følge med på fotball enn å spille? Hvorfor/hvorfor ikke?