Foreldre har mye å lære om spill

 

 

Spill er en kilde til bekymring for mange foreldre, og mange familier opplever at uenighet rundt spilling skaper konflikt hjemme. Mange foreldre lurer på hvor mye tid og penger det er vanlig at barn og ungdom bruker på spill, og hva slags spilleregler som er vanlig i andre familier.

 

Fordi det er så mye usikkerhet, kan det være nyttig og interessant både for skolen og foreldre å ha spill som tema på et foreldremøte. Start gjerne foreldremøtet med å vise filmen og avslutt med å diskutere om løsningen er å inngå en Husfredavtale med barna. Under menyvalget Slik blir dere enige. finner dere forslag til hvordan voksne og barn kan bli enige om spilleregler. Men først anbefaler vi at voksne diskuterer seg imellom og gjør seg noen refleksjoner om årsakene til konflikter om spill.

Her er forslag til problemstillinger og spørsmål som kan tas opp på foreldremøte, enten i plenum eller i små grupper:

 

 • Har dere noen regler eller avtaler for spilling hjemme?
  • Hvorfor ikke?
  • Dersom ja, fungerer reglene?

 

 • De fleste voksne er også svært tilgjengelige i digitale flater og lar seg underholde av penge- og dataspill. Har dere regler for de voksnes spilladferd i familien?
  • Hvorfor ikke?
  • Dersom ja, fungerer reglene?

 

 • Tid er et sentralt element. Hvor mye tid er det greit at barna bruker på spill i løpet av:
  • En vanlig ukedag
  • En fridag

 

 • Hvilke andre sider ved spill er det som fører til krangling?

 

 • Hvilke bekymringer har dere når det kommer til spilling?
  • Kortsiktige konsekvenser – kom gjerne med eksempler
  • Langsiktige konsekvenser – kom gjerne med eksempler

 

 

 • Stiller dere de samme kravene til å se på TV, lese bøker eller følge med på en fotball-liga?
  • Hvorfor?
  • Hvorfor ikke?

 

 • Mange mener at spilling er en sosial aktivitet. Skiller dere mellom spilletid og skjermtid generelt?
  • Sosiale medier og surfing
  • YouTube og andre videotjenester
  • Kunnskapsbaserte spill versus spill på sosiale medier

 

 

 • Er det noe vi i felleskap kan bli enige om for denne klassen? I så fall hva?
 • Hva med å forhandle med barna/ungdommen om en Husfredavtale?
 • Hvilke fordeler er det ved å inngå en avtale?

 

Under menyvalget Dilemmaer finner du noen situasjoner som vi tror er kjent for mange. Dilemmaene illustrerer aktualitet og er en påminnelse om hvor viktig det er å ha god dialog hjemme og blant venner. Dilemmaene kan være et utgangspunkt for refleksjon og kanskje motivasjon for endring?

 

Er det slik i din familie?

 

Ønsker dere endring?