Nesten alle barn i Norge spiller dataspill

 

 

mus_hand_ungdom-e1432721902692

 

Dataspill er en viktig hobby for mange barn og unge – og nesten alle barn i Norge spiller. Betegnelsen dataspill brukes i dag om alle former for digitale spill, enten det er tv-spill på konsoller, mobilspill eller spill på datamaskiner. Spillingen omhandler alt fra lange tidsøkter foran skjermen hvor spillerne samarbeider og konkurrerer med andre, til små spillepauser på bussen og i skolefri. Et viktig forhold som skiller dataspill fra pengespill er at den som spiller ikke satser penger for å vinne pengepremier. I Norge selges det hvert år dataspill for nesten to milliarder kroner, og sammenlagt er det snakk om over 500 milliarder kroner i hele verden.

 

Norske foreldre er blant Europas mest engasjerte når det kommer til å følge med og spille sammen med barna. I Medietilsynets Barn og Medier-undersøkelse sier 9 av 10 barn og unge at foreldrene på et eller annet nivå har kjennskap til spillene de spiller. Foreldre med gutter følger noe mer med på dette enn foreldre med jenter. Dette kan være en naturlig reaksjon på innholdet i spillene gutter som oftest spiller.

 

Så mye kan barnet ditt spille

Mange foreldre kan bli bekymret når barna spiller mye dataspill. Foreldre lurer ofte på hva som er normalt. Det er du og din familie som avgjør hva dere vil bruke tid på, og hva dere synes er greit. Ulike barn har ulike behov og interesser, men alle barn har behov for rammer og grenser. Det å sette grenser vil også hjelpe dere hvis konflikter oppstår. Start derfor tidlig med å snakke med barna om spill, og bestem hvor mye tid, og hvilke spill som de skal få spille. Sett deg også inn i barnas spillverden ved å spille med barna. Det er også fint å snakke med andre foreldre om hva de gjør og hvilke regler og rammer de har i sin familie.

 

Når går spillingen for langt?

Mange ungdommer spiller mye, men for de færreste utvikler spillingen seg til et alvorlig problem. Derfor er det nyttig å skille mellom storspillere og problemspillere. Spilletid alene er ikke nok til å avgjøre om spillingen er et problem. Storspilleren er definert som en som spiller 4 timer eller mer daglig uten at dette nødvendigvis går utover helse og livskvalitet. Dette er personer som har et lidenskapelig forhold til spill, uten at hobbyen virker forstyrrende på livet ellers. Det er hovedsaklig gutter som er storspillere, og som oftest spiller de onlinespill. Det som derimot kjennetegner problemspilleren er at spillingen blir tvangsmessig og til hinder for skole, familie, karriere og det sosiale livet.

 

Refleksjonsspørsmål:

  • Mange familier opplever at uenighet rundt spilling er en kilde til konflikt hjemme. Krangler dere om spill?
  • Hvilke bekymringer har dere når det kommer til spilling?