Mange dataspill er laget for voksne

 

Nettbrett_liten gutt spiller alene_sofa_web

I Norge brukes europeiske aldersanbefalinger kjent som PEGI (Pan European Game Information)

 

Det er ikke alltid like lett for barn å skille mellom det virkelige og det virtuelle. For å beskytte barn og unge settes det aldersgrenser på dataspill, uansett om det er på liten eller stor skjerm. Selv om mange forbinder dataspill med barn og lek, har mange dataspill også et stort og voksent publikum. Dataspill får ulike aldersgrenser avhengig av blant annet voldsinnhold, banning og seksuelt innhold. Dette skal merkes tydelig på innpakningen til dataspill som selges over disk og på nett.

 

I Norge brukes europeiske aldersanbefalinger kjent som PEGI (Pan European Game Information). Det er viktig å sette seg godt inn i disse for å kunne ta gode valg ved innkjøp og grensesetting for dataspill. For å lære mer om disse besøk: medietilsynet.no/barn-og-medier/dataspill/

 

Refleksjonsspørsmål:

  • Er dere enige i aldersgrensene som blir satt på spill? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvor mye snakker dere om aldersgrenser i forhold til penge- og tidsbruk i spill?